FORMULARZ KONTAKTOWY


Aby wysłać wiadomość wymagane jest złożenie poniższych oświadczeń:
 
W związku z treścią art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000270837, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celach związanych z działalnością Spółki, w tym w szczególności do celów analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych
w przyszłości przez Spółkę, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
 
Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w przypadku w którym są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oraz na przekazywanie, udostępnianie moich danych osobowych
w celach promocyjnych, marketingowych i związanych z zawieraniem umów rezerwacyjnych, przedwstępnych
i przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego podmiotom wykonującym dla Spółki czynności związane z realizacją przez Spółkę swojej działalności.

Zadzwoń! Umów się na spotkanie